Puhka regulaarselt
Küllaldane puhkus vähendab stressi ja seega ka ohtu kõrge vererõhu tekkeks